Thursday, December 8, 2011

Prinsip Kerja Planetary Gear Dual Pinion Type

Setelah pada posting yang terdahulu, saya sudah membahas tentang planetary gear single pinion, sekarang akan saya lanjutkan pada dual pinion planetary gear. Gambar di bawah menunjukkan Dual Planetary Gear, yang mana mempunyai 6 pasang pinion ( 12 buah ).

Pada sistem ini apabila carrier ditahan maka sun gear dan ring gear akan searah putarannya. Namun apabila ring gear yang ditahan akibatnya carrier akan berlawan dengan sun gear. Aplikasi dari planetary gear system seperti ini digunakan untuk gerak mundur ( reverse ). yaitu sun gear sebagai input putaran berputar ke kanan, carrier sebagai output akan berputar ke kiri apabila ring gearnya ditahan.


Cara Menentukan Arah Putaran :
Apabila sun gear diputar kekanan (KA) , ring gear ditahan, maka arah carrier
adalah kekiri (KI). Jadi putaran input sun gear akan berlawanan dengan
putaran output Carrier

Untuk Menghitung Speed Ratio Dual Pinion

R.Nr - S.Ns = ( R - S ).Nc

Dimana
S = jumlah gigi sun gear
R = jumlah gigi ring gear
Ns = jumlah putaran sun gear
Nr = jumlah putaran ring gear
Nc = jumlah putaran carrier


0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Powered by Blogger.

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More